Izbor kompatibilnih tonera za najpopularnije štampače koji se trenutno koriste u našem regionu. Toneri su kompatibilini sa originalnim, odgovarajućeg kvaliteta, puni i zapakovani u odgovarajuću ambalažu